14% of 20% bijtelling

14% bijtelling geeft het bijtellingspercentage van de leaseauto weer. Kortom als u een auto uit de zuinige en milieu vriendelijke autoklasse gaat leasen dient u te rekenen met de 14% bijtellingspercentage. Tegenwoordig zijn er steeds meer consumenten die een lease auto rijden uit de zuinige en milieu vriendelijke autoklasse en daarmee ook privékilometers rijden. Hierdoor krijgen zij te maken met de fiscale 14% bijtelling. 14% bijtelling brengt vele voordelen met zich mee.

Als beloning voor het leasen van een auto uit de zuinige en milieu vriendelijke autoklasse beloont de overheid de lease rijder met de lage 14% bijtelling. Om te mogen rekenen met de 14% bijtelling dient de lease auto aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de CO2 uitstoot van de lease auto. Namelijk:
– voor dieselauto’s mag de CO2 uitstoot niet meer zijn dan 95 gram per km.
– voor benzineauto’s mag de CO2 uitstoot niet meer zijn dan 110 gram per km.

Keuring 14% bijtelling lease auto
U kunt bij iedere erkende garage de CO2 uitstoot van uw auto laten meten. Hiermee weet u exact in welke bijtellingscategorie uw auto valt. Mocht blijken dat de CO2 uitstoot te veel is kunt u overwegen om een andere auto te leasen. Verstandiger is om voordat u het leasecontract afsluit te kiezen voor een auto uit de 14% bijtelling klasse. Hiermee voorkomt u mogelijke kosten bij het switchen van autoklasse. Als uw persoonlijke situatie dit toe laat, raden wij u altijd aan om te kiezen voor een 14% bijtelling.

Berekenen 14% bijtelling
De hoogte van de 14% bijtelling kunt u bereken middels de volgende reken methodiek.
Stel dat u kiest voor een zuinige en milieu vriendelijke auto met een cataloguswaarde van 27000. De fiscale bijtelling die u over deze lease auto moet afdragen is 14%. Kortom 27.000 x 0,14 = 3.780

In dit voorbeeld wordt het bedrag van 3.780 bij uw jaarinkomen opgeteld. Over dit totaal wordt er vervolgens loonheffing berekend. De uitkomst is vervolgens een maandelijks bedrag dat bij uw bruto salaris wordt opgeteld. Wat u uiteindelijk netto aan fiscale bijtelling moet betalen is afhankelijk van de belastingschijf waarover u normaliter loonbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Veelvuldig privé-gebruik van de leaseauto
Indien er sprake is van veelvuldig privé gebruik van de leaseauto bestaat er de mogelijkheid dat de bijtelling wordt berekend aan de hand van de werkelijke waarde van het privé gebruik. Dit kan voordeliger zijn, omdat de werkgever 11% van de lease auto in mindering van brengen.

Het feit is dus dat het leasen van een auto uit de zuinige en milieu vriendelijke autoklasse erg voordelig is omdat u dan te maken krijgt met de 14% bijtelling. Daarnaast draagt u ook een steentje bij aan een duurzaam milieu.

20% bijtelling

Als u lease auto niet onder de 14% bijtelling valt, komt deze in aanmerking voor de 20% bijtelling. 20 bijtelling voor leaseauto’s. 20% bijtelling is het bijtellingspercentage van een leaseauto waarmee de fiscale afdracht mee wordt bepaald. Het gaat hier dus om milieuvriendelijke auto’s die net niet in de zuinigste categorie vallen. Het kan zijn dat u om persoonlijke omstandigheden geen lease auto uit de zuinige en milieu vriendelijke autoklasse kunt rijden of dat uw werkgever deze mogelijkheid niet biedt. Het gevolg hiervan is dat u te maken krijgt met de fiscale 20 bijtelling.

Om te mogen rekenen met de 20% bijtelling dient de lease auto aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de CO2 uitstoot van de lease auto. Namelijk:
– dieselauto’s met meer dan 95 gram en minder dan 116 gram CO2 uitstoot per km.
– benzineauto’s met meer dan 110 gram en minder dan 110 gram CO2 uitstoot per km.

Berekenen 20% bijtelling
De hoogte van de 20% bijtelling kunt u uitrekenen door middel van de navolgende rekenmethode.
Als u bijvoorbeeld een lease auto met diesel heeft waarbij de CO2 uitstoot per km 105 gram bedraagt, mag u reken met de 20% bijtelling. Als de catalogus waarde van deze lease auto 35000 bedraagt dan is de fiscale bijtelling die u moet betalen als volgt: 35.000 x 0,20 = 7000

In het bovenstaande voorbeeld wordt dan een bedrag van 7000 euro bij uw jaarinkomen opgeteld. Hierover dient u namelijk uw loonheffing te betalen. Uit de loonheffing ontstaat een maandelijks bedrag die bij uw bruto inkomen wordt opgeteld. De netto fiscale bijtelling is ook afhankelijk van de belastingschijf waarover u normaliter loonbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Op het internet zijn er verschillende aanbieders te vinden met overzichten van auto’s die vallen onder de 20% bijtelling. Wij raden u aan om een vergelijking te maken tussen deze aanbieders en vooral te kijken naar de opties en voorwaarden van een lease auto met een 20% bijtelling. Verder kunt u kijken op: 20% bijtelling voor meer informatie over bijtellingen van auto’s.