Bijtelling berekenen

De bijtelling berekenen is alleen van toepassing op consumenten die in bezit zijn van leaseauto. Tegenwoordig hebben veel bedrijven leaseauto’s in hun wagenpark. U kunt daarom te maken krijgen met een leaseauto. Omdat het misschien een secundaire arbeidsvoorwaarde is behorende bij een bepaalde functie of omdat u het heeft weten uitonderhandelen tijdens de contractbesprekingen. Het feit blijft dat als u eenmaal in bezit bent van een leaseauto u rekening moet houden met de zogenaamde fiscale bijtelling. De gemiddelde autowaarde berekenen? Vraag bij meerdere autogaragebedrijven de prijs op en bereken het gemiddelde uit.

Simpel gezegd houdt de bijtelling in dat een leaseauto door de belastingdienst wordt beschouwd als een vorm van loon in natura. Over dat gedeelte dient uiteraard belasting afgedragen te worden. Zo als gewoonlijk zijn ook hier uitzonderingen op. Zo hoeft u geen belasting af te dragen als u privé, minder dan 500 km rijdt. Van belang is dat u dit aan de belastingdienst moet kunnen aantonen. Indien dit niet het geval zult u alsnog belasting (bijtelling) moeten afdragen.

Indien u op naam van het bedrijf een auto wilt aanschaffen, wilt u uiteraard de bijtelling berekenen om te kijken of leasen voordeliger is. Een ieder met een eigen bedrijf wil die mogelijkheden helder hebben voordat de auto op naam van het bedrijf gezet wordt. Vooral de bijtelling berekening speelt een grote rol bij de keuze voor de werkgever. Om een goede keuze te kunnen maken is het van belang om de juiste tools te gebruiken voor de bijtelling berekening.

Op het internet zijn talloze modules te vinden waarmee u zowel online als offline de bijtelling kunt berekenen. Hierbij heeft u wel de navolgende gegevens benodigd: de cataloguswaarde, het bruto jaarinkomen, niet vergoede autokosten (p/j) en de eigen bijdrage (p/m). De laatste twee zaken van de benodigde gegevens zijn gewenst en hoeven niet altijd verplicht om ingevuld te worden.

Voordat u daadwerkelijk gaat starten met bijtelling berekenen is het van belang om duidelijk te hebben over welk jaartal u de berekening wilt maken. De reden hiervoor is, dat er op het internet ook veel modules te vinden zijn waarbij u de berekening tot wel 5 jaar terug kunt doen. Tevens is het ook belangrijk om vast te stellen, wat de voorwaarden zijn van de bijtelling berekenen. Sommige modules zijn namelijk alleen voor privégebruik (meer dan 500 privé km per jaar) en anderen alleen voor zakelijk verkeer. Hierbij moet u denken aan het woon-werkverkeer.

Als u wilt weten wat u of uw werkgever aan bijtelling voor de leaseauto aan de belastingdienst moet afdragen. Maak dan een keuze voor bijtelling berekenen middels een van de vele modules op het internet. Het grote voordeel van de bijtelling berekenen is dat u achteraf niet voor vervelende verassing komt te staan. Daarnaast helpt dit gegeven u om een juiste en bewuste keuze te maken tussen wel of geen gebruik maken van een leaseauto.