Operational lease

Kiest u voor Operational lease? Operationele leasing blijft de lease auto voor een deel economische eigenaar van de lease auto. De lessor kan zelf instaan voor onderhoudsbeurten aan de auto. Je kunt ook kiezen voor full operational lease waarbij vaak alle kosten in de maandelijks termijnen in verwerkt is. Dit zijn vaak kosten als; brandstof, onderhoud, verzekeringen, wegenbelasting en zijn er aparte (exclusieve) regelingen mogelijk waarbij seizoensbanden verwisseld kunnen worden zoals winterbanden. De contractsduur bij operational lease is vaak korter is dan de economische levensduur van het lease object. Bij de leasevorm operational lease kunt u vergelijken met andere objecten die u kunt huren.

Verschil Operational lease en Financial lease
De grootste verschillen tussen operational lease en financial lease is onder andere de leaseperiode, contractsduur, verwerking voor de boekhouding (komt deze voor de lessor/lessee). Het economisch risico bij financial lease komt voor de lessee haar rekening. De lessee heeft het risico op waardevermindering van het geleased voertuig. Dit is bij operational lease andersom en wordt het economisch risico gedragen door de lessor.

Operational lease auto particulier
Het is nu wel duidelijk geworden dat u bij operational lease het aankoopbedrag van het object in dit geval dus de auto wordt voorgeschoten door het leasemaatschappij. Daarbij hebt u vaak de keuze – afhankelijk bij welk leasemaatschappij – dat u maandelijks of per kwartaal het afgesproken bedrag betaald. Deze kosten bestaan voornamelijk uit aflossing en rente. De kosten voor de verzekering, onderhoud en dergelijke zijn vaak in het aflossingsbedrag verwerkt waardoor u dus 1 bedrag per maand afdraagt. Daarom kunt u deze leasevorm het beste vergelijken met een ander product welke u ‘gewoon’ kunt huren.